Du er her: Forside Disclaimer notice

Disclaimer notice

Betingelser

Velkommen til Cheminovas website. Dette site og alle rettigheder  hertil tilhører Cheminova. Indholdet på sitet har kun til formål at informere brugere om virksomheden og dens aktiviteter.

 

Brug af dette site sker på nedenstående Betingelser. Ved at besøge og anvende  dette site accepteres disse betingelser automatisk. Såfremt brugeren ikke kan acceptere betingelserne for brug, må dette website ikke anvendes.

 

Ændring af betingelserne

Cheminova forbeholder sig retten til at ændre betingelserne uden forudgående meddelelse. Ved fortsat anvendelse af  dette website indvilliger brugeren i at følge og være underlagt disse ændringer, og af den grund opfordres brugeren til at gennemse betingelserne hver gang  dette website besøges.

 

Varemærke og ophavsret

Ophavsretten til alt materiale på  dette website tilhører Cheminova og er beskyttet i henhold til lov om ophavsret. Varemærker, registrerede varemærker, varebetegnelser, logoer og viste produkter er beskyttede verden over, og disse må ikke bruges uden forudgående skriftligt samtykke fra Cheminova.

 

Dette websites indhold må gerne downloades, men kun til eget og til ikke-kommercielt brug, forudsat at oplysningerne ikke offentliggøres på andre websites eller i et andet medie. Downloaded indhold må ikke ændres, herunder må angivelse af ophavsret eller varemærker ikke slettes. Indholdet må ikke derudover kopieres eller anvendes på anden måde.

 

Uautoriseret anvendelse af disse varemærker eller andet materiale er forbudt og vil blive anset som en overtrædelse af copyright- og varemærkelovgivningen eller andre enerettigheder.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger på dette website stilles til rådighed "som beset" og Cheminova garanterer IKKE, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for en vares salgbarhed, egnethed til specifikke formål eller at denne ikke krænker immaterielle rettigheder. Cheminova giver ikke nogen garanti om fuldstændighed, nøjagtighed, betimelighed, tilgængelighed, funktionalitet eller overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Cheminova kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader af nogen art på ting eller personer, herunder indirekte, hændelige, følgeskader eller særlige skader, som er forårsaget af eller i forbindelse med anvendelse af dette website. Dette gælder også selvom Cheminova måtte være underrettet om muligheden for et sådant erstatningsansvar.

 

Alle oplysninger på dette site, herunder produktoplysninger, er givet efter Cheminova bedste kendskab. Oplysningerne er afgivet uden nogen form for garanti, og fritager ikke brugeren fra selv at foretage sine egne undersøgelser og tests.

 

Produktoplysninger

Alle produktoplysninger på dette website skal kun anses som en introduktion til Cheminovas produkter og ydelser. For specifik rådgivning og instruktion om vores produkter skal Cheminova eller den lokale Cheminova repræsentant kontaktes direkte. Produktetiketten skal altid læses og følges, når et plantebeskyttelsesmiddel skal anvendes, og gældende lovgivning, som er relateret til produktet, skal altid overholdes. Derudover skal brugeren altid sikre sig at  plantebeskyttelsesmidlet er registreret i det pågældende land til den konkrete anvendelse.

 

Produkttilgængelighed

Cheminova kan ikke garantere, at produkterne eller ydelserne, som er beskrevet på dette site, er tilgængeligt i alle lande. Det kan variere fra land til land alt efter. tilgængelighed, lokal lovgivning og regulatoriske bestemmelser, samt andre regler eller forhold. Kontakt den lokale Cheminova repræsentant eller Cheminova direkte, for at få oplyst præcist hvilke produkter og ydelser, som er tilgængelige i det enkelte land.

 

Ret til at ændre websitet

Cheminova kan til enhver tid og uden varsel ændre og/eller slette hele eller dele af dette site efter eget skøn, og påtager sig intet ansvar for opdatering af sitet.

 

Tredjemands website

Links til eksterne sites ("Hyperlinks") udgør ikke fra Cheminovas side en godkendelse af disse tredjemandsites, og Cheminova er heller ikke hverken ansvarlig for tilgængeligheden eller indholdet af disse sites, eller har kontrol over disse sites' privatlivspolitik. Hyper linking til disse sites sker på brugerens eget ansvar.

 

Cheminova er hverken ansvarlig for indholdet på disse linkede websites, eller for kontrollen med de oplysninger, som brugeren kan vælge at give på disse websites.

 

Uopfordrede oplysninger

Spørgsmål, kommentarer, forslag eller andet, herunder ideer, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow, som sendes til dette website eller til Cheminova, enten elektronisk eller på anden vis, behandles ikke som fortroligt og vil blive Cheminovas ejendom, som kan bruges ubegrænset uden at betale nogen form for kompensation på enhver måde og til ethvert formål, herunder udvikling, fremstilling og/eller marketing af varer eller ydelser.

 

Job agent and emnebank

Såfremt en jobsøger misbruger denne service til uvedkommende og/eller kriminelle formål, eller registrerer oplysninger, der i henhold til EU-retten eller national ret ikke må registreres, er Cheminova A/S berettiget til øjeblikkeligt at udelukke den pågældende adgang til at bruge systemet samt slette CV'et.

 

Cheminova A/S kan ikke garantere, at du bliver kontaktet vedrørende et potentielt job.

 

Cheminova A/S påtager sig ikke noget ansvar for tab, der måtte følge af, at en jobsøger, eller anden bruger, i kortere eller længere perioder ikke har adgang til denne service, herunder adgang til sine personlige oplysninger i emnebanken.

 

Fremadrettede udsagn

Dette website kan indeholde fremadrettede udsagn, baseret på aktuelle planer, estimater og prognoser udarbejdet af Cheminova. Disse meddelelser omfatter medfødte ricisi, uvisheder og andre faktorer, som kan afvige fra virksomhedens faktiske fremtidige resultater, økonomiske situation, udvikling og performance. Disse faktorer er også diskuteret i Cheminovas officielle rapporter, som er tilgængelige på websitet. Cheminova påtager sig intet ansvar for at opdatere de fremadrettede udsagn, således at de er tilpassede fremtidige begivenheder eller forløb.

 

Gældende lovgivning

Ethvert juridisk krav eller sagsanlæg forbundet med dette website eller anvendelse heraf skal anlægges ved en dansk domstol og skal bestemmes af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, eksklusive principperne i international privatret.

 

Ikrafttrædelsesdato

Ovenstående betingelser træder i kraft fra 1. juni 2012.

Vi bruger cookies på dette website iforbindelse med login, og kun hvis brugeren ønsker, at brugernavn og password for login skal huskes. Læs mere her >>

Disclaimer notice  Ι  Privatlivs politik